NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
postila
Sborník exegetických homilií vykládajících perikopy na neděle anebo svátky v pořádku církevního roku (homiliář) nebo také sborník kázání na neděle anebo svátky v pořádku církevního roku vůbec (sermonář).
[BARTOŠ-1955:passim]
[DOKOUPIL-1972:25]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002243.htm ]