NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pozemkové knihy
pozemková kniha, gruntovní knihy, gruntovní kniha, registra gruntovní
Archivní kniha postihující řízení ve věcech majetkových probíhající u venkovských obcí na jejich shromážděních.
[ŠEBÁNEK-FIALA-HLEDÍKOVÁ-1971:309nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002244.htm ]