NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prolog
Ve středověkém písemnictví text na počátku spisu, vyjadřující autorskou skromnost, resp. podávající dedikaci; v humanistickém písemnictví jde o vstupní text zařazující následující spis do širšího tematického a metodologického kontextu (předmluva).
[ŠVÁB-1966:passim]
[VOIT-1987:112-147]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002245.htm ]