NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
předmluva
Samostatný počáteční text uvádějící obvykle historii a cíl uváděné práce a podávající charakteristiku publikovaného díla, jeho význam, metodu, určující odlišnosti od předcházejícího vydání, resp. od dosavadních obdobných prací, seznamující se jmény všech spolupracovníků díla a někdy též charakterizující celé životní autorovo dílo.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:80]
[BOHATCOVÁ-1990:145-146,204-206]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002246.htm ]