NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
razura
Místo v rukopise, kde byla část textu vyškrábána, obvykle za účelem opravy.
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:140]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002249.htm ]