NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
regest
Výtah obsahu diplomatického textu, resp. archiválie podávající základní údaje - záhlavní (inventární záznam) a náhradní (katalogizační záznam), ale také výtah obsahu textu vůbec, zejména s ohledem na jeho osnovu nebo syžet.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:209-210]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:85]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002250.htm ]