NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
registrum
Kancelářská pomůcka vedená v vydavatelově kanceláři, do níž se zapisovaly z ní vycházející písemnosti. Jsou to registra všeobecná, kam se zapisovalo vše bez rozdílu, a speciální, která se dělila dle různých aspektů (jazyk, obsah, způsobe zpečetění, teritorium apod.).
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:210]
[ŠEBÁNEK-FIALA-HLEDÍKOVÁ-1971:23]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002252.htm ]