NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rukopis
manuskript, rukopisná kniha
Ručně psaná kniha, vzniklá před vynálezem knihtisku a v prvních dobách jeho existence, ale také textová předloha pro sazbu psaná ručně, na psacím stroji nebo tištěná, v širokém slova smyslu pak každá vlastnoručně napsaná písemnost. Ve výtvarném umění tak může být nazývána osobitost v projevu umělce.
[HLAVÁČEK-1994:48nn.]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:88]
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:136nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002254.htm ]