NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
peregrinační literatura
Typ pozdně středověkého a raně novověkého písemnictví vztahující se k poutnictví a cestování, v 15. a 16. stol. prostředek společenské reprezentace.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002255.htm ]