NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rukopisná tradice
Způsob reprezentace textu a předávání záznamu, zejména v době před prosazením knihtisku. Může být dochovaná, tj. dodnes existující záznamy (přímá informace), doložená, tj. zaniklé záznamy, jejichž minulá existence je však jistá (nepřímá informace), předpokládaná, tj. nedochované a nedoložené záznamy, jejichž minulá existence je přesto z nějakého důvodu pravděpodobná.
[VIDMANOVÁ-1994:7-59]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002256.htm ]