NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sakramentář
Kniha mešních modliteb spojená s kánonem, obsahujícím podstatné části mše.
[BOHATCOVÁ-1990:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002258.htm ]