NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
scripturae
Ve středověkém rukopisném materiálu označení biblických, řidčeji také liturgických textů, používané zejména v odkazech.
[TATARZYŃSKI-1997:89]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002260.htm ]