NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sfragistika
Pomocná věda historická zabývající se studiem pečetí, zejména jejich zhotovováním, vznikem, funkcí a vývojem.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:304-332]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002262.htm ]