NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
summa
Typický žánr středověkého písemnictví, jednak základní dílo klasické univerzitní scholastiky 13. stol., shrnující komplexně látku celého oboru jako autoritativní prezentaci příslušné školy, jednak souhrnné vyčerpávající pojednání o jediném tématu.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002265.htm ]