NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
teatralia
Prameny k dějinám divadla.
[ŠIMÁKOVÁ-1976:passim]
[RICHTEROVÁ-2001:123-133]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002267.htm ]