NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textová transmise
transmise textů
Způsob předávání textu vůbec, zejména však v období před prosazením knihtisku, založený kromě vizuálních reprezentací (záznamů) i na reprezentacích nevizuálních (ústní, resp. rétorická tradice), jakož i na individuálním volném ztvárňování materiálu (splývání produkce, mediace a recepce).
[VIDMANOVÁ-1994:7-59]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002269.htm ]