NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
abreviatura
zkratka písma, nomina sacra
Grafický znak označující zkrácené zapsání slabiky či slova, které bylo užíváno v rukopisech a později i prvotiscích ustáleným způsobem charakteristickým pro určitou lokalitu a období a modifikovaným rovněž podle užitého jazyka a obsahu textu. Mezi nejčastější formy krácení slov ve středověkých textech patřily zkratky suspenzí (zkomolením), kontraxí (stažením), mezi něž patří také tzv. nomina sacra, dále nadepsáním písmene nebo s použitím grafických značek se stálým či kolísavým význam (podle postavení ve slově nebo ve čtyřlinkovém systému). Některé ze zkratek přešly do běžného povědomí a jsou užívány dodnes.
[GLAISTER-1996:1]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:41-42]
[BROWN-1994:nestr.]
[HÚŠČAVA-1951:286-298]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002270.htm ]