NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
adverzaria
scholium
1. Soubor poznámek a komentářů, psaný na reverzu folia pergamenu či papíru a vztahující se k dílu psanému na averzu folia. Zpočátku se jednalo zpravidla o komentovaná díla řeckých a římských klasiků, později byl význam pojmu rozšířen jak na označování děl humanistů věnovaných textové kritice, tak všeobecně na knihy poznámek. - 2. Protilehlé strany ve svazku, z nichž je jedna ponechána prázdná na zapisování poznámek.
[GLAISTER-1960:2]
[GLAISTER-1996:3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002272.htm ]