NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
alfabeta
řecká abeceda
Ustálené pořadí grafických znaků, které označují jednotlivé hlásky řečtiny. Svůj název získala od prvních dvou znaků řecké abecedy (alfa a beta). Stala se základem pro vznik dalších abeced, mezi nimi hlaholice, cyrilice a společně s vlivy etruskými také abecedy latinské.
[KUNZE-1975:34-35]
[WALTHER-1987:14-15]
[ENCYKLOPEDIE-1973:31-32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002275.htm ]