NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
alonž
List papíru většího formátu vevázaný do knihy nebo přilepený na prázdný list v knize tak, aby byl viditelný během čtení textu a obracení stran. Obsahuje zpravidla mapy, tabulky, diagramy, případně jiné doprovodné ilustrace.
[GLAISTER-1960:406]
[HARROD-1977:820]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002276.htm ]