NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
anagram
Přemístění písmen či slabik jednoho slova či věty do nového slovního nebo větného útvaru, často v krycích jménech (pseudonym, např. Voltaire - Arouet l (e) j (eune).), ve slovních hříčkách a hádankách (přesmyčky), nebo v poezii, kde často využívá zvukové podoby slov, jako např. verš F. Halase "Salvy slávy Salvy slávy".
[SLOWNIK-1955:28]
[SLOVNÍK-1984:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002277.htm ]