NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
antikva
Jedno z nejstarších tiskových písem, řazené mezi písma latinková. Převzalo částečně prvky psaného písma, především humanistického knižního písma, ale také tvary majuskul římské nápisové kapitály a karolínských minuskulí. Rozlišuje se renesanční, barokní, klasicistní aj. antikva. Novodobá antikva se používá dodnes na celém světě.
[HORÁK-1948:159]
[FUNKE-1992:40-47]
[KUNZE-1975:54-55]
[KNEIDL-1989:30,65-67]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002278.htm ]