NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
antropomorfní iniciála
Zvýrazněné písmeno na začátku textu nebo jeho části, vyzdobené motivy lidské postavy nebo jejích částí začleněných do dekorativní výzdoby.
[BROWN-1994:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002279.htm ]