NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
aparát knihy
informační aparát
Doplňující složky základního textu v knize, které slouží k jeho lepšímu porozumění a využití, u odborných textů k verifikaci uvedených poznatků a srovnání s jinými texty. Obsahuje poznámkový aparát, vysvětlivky, vzájemné odkazy uvnitř textu, bibliografie, příklady, exkurzy apod.
[HARROD-1977:94,800]
[ČMEJRKOVÁ-1999:223-224]
[SLOWNIK-1955:29]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002280.htm ]