NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
apokryf
1. Spis nezařazený do biblického kánonu, nicméně přijímaný církví jako dílo vhodné pro četbu a rozjímání (v katolické církvi se označuje jako deuterokanonický spis). - 2. Dílo záměrně podvržené, nehodnověrného autorství nebo dílo, které nebylo zařazeno do souboru oficiálně uznaných textů. - 3. Specifický literární útvar, který využívá konfrontace původního významu známého motivu s jeho novým výkladem.
[SLOVNÍK-1984:26]
[DUKA-1992:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002281.htm ]