NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
azbuka
1. Písmo odvozené z cyrilice přizpůsobením latinské abecedě a užívané východními a jižními Slovany. Používá se pro ruštinu, běloruštinu, ukrajinštinu, bulharštinu, makedonštinu a srbštinu. - 2. Ustálené pořadí grafických znaků, které označují jednotlivé hlásky slovanských jazyků. Svůj název získalo od prvních dvou znaků (az, buka).
[ŠALDA-1959:20-21]
[HÚŠČAVA-1951:107]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002284.htm ]