NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bastarda
pastorek (zast.), bastardní písmo
Písmo řazené mezi písma gotická s křížením prvků minuskuly a kurzívy. Zahrnuje řadu typů a variant, lišících se převahou kurzívních nebo majuskulních prvků, zběžností nebo kaligrafičností, ale charakteristický rysem je oddělování písmen, která jsou tvořena samostatně a nezávisle na poloze ve slově.
[PRAŽÁK-1966:II,19-24]
[FUNKE-1992:39,131-132]
[HORÁK-1948:158]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002287.htm ]