NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický aparát
Doplňující složka textu dokumentu zahrnující bibliografické odkazy na díla, která autor použil při tvorbě díla. Mohou být včleněny do textu, uvedeny na konci kapitol, resp. na konci díla.
[HARROD-1977:800]
[ČMEJRKOVÁ-1999:227-230]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002288.htm ]