NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bordura
Linka nebo dekorativní pás, zdobený rostlinnými nebo figurálními motivy, souvisle rámující titulní list, strany textu nebo přední a zadní desku vazby. Ve výzdobě desek vazby lemuje bordura jeden z okrajů desky nebo vytváří rámovou kompozici.
[GLAISTER-1996:66]
[HARROD-1977:133-134]
[BROWN-1994:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002290.htm ]