NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
členitá bordura
rámová bordura
Typ výzdoby desek knižní vazby, kdy je bordura složena z několika vzájemně odsazených ornamentálních pásů, rámů nebo linek, proložených volnými poli. Tím se liší od rámové bordury, v níž kompaktní rámy zůstávají bez volných mezipolí.
[NUSKA-1965:76-77]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002291.htm ]