NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
linková bordura
Typ výzdoby knižní vazby, kdy obě desky zdobí rám z jednoduché nebo násobné linky. Používá se především na kožených vazbách zdobených slepotiskem, nebo zlacením, objevuje se však také na vzácných gotických vazbách zdobených řezbou.
[NUSKA-1965:76]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002292.htm ]