NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cizelovaná ořízka
Ořízka zdobená na všech třech stranách knižního bloku nebo jen na horní straně barveným či zlaceným plastickým tepáním nebo řezbou. Ve výzdobě se objevují např. ornamentální či figurální motivy emblémy apod.
[DOLEŽAL-1976:41-43]
[BOHATCOVÁ-1990:33,248,324]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002294.htm ]