NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cognomen
Třetí část latinského osobního jména, která označovala rodinnou větev určitého rodu, čestné příjmení (získané za vynikající činy nebo vlastnosti) nebo přezdívku. U příslušníků nejvyšších rodů nebylo zpravidla užíváno.
[PRAŽÁK-1955:I,241]
[RECLAM-1996:433-434]
[ENCYKLOPEDIE-1973:280-281]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002295.htm ]