NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cyrilice
kyrilice
Písmo, které vzniklo na konci 9. století a z něhož se odvozují všechna písma (azbuky) východních a jižních Slovanů. Obsahuje celkem 43 znaků, z nichž více než polovina pocházela z řecké unciály, další z hlaholice, nebo vznikly jako ligatury, některé jsou neznámého původu. Od 15. století se rozšířily rovněž jeho kurzívní formy.
[KUNZE-1975:850]
[HÚŠČAVA-1951:107]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002296.htm ]