NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
datace knižní vazby
Určení data vzniku knižní vazby. Vazbu, která není opatřena letopočtem svého vzniku, je možno datovat za pomoci nepřímých údajů a to zejména pomocí datace textu (datování rukopisu, rok vydání tisku), pomocí limitujících dat (nepřímá vročení, datované přípisky, vlastnické poznámky, exlibris a supralibros a pod.) nebo s užitím typologického rozboru znaků, které jsou svým výskytem typické pro vazby určitého časového období (např. typ vazby, pojetí knižního bloku, materiál a desky pokryvu, kování apod.
[NUSKA-1965:29-33]
[BOHATCOVÁ-1990:34,104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002297.htm ]