NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
démotické písmo
Druh egyptského písma, které vzniklo v 7. století př. Kr. zjednodušením písma hieratického a ve své kurzívní podobě bylo užíváno pro záznamy na papyrus po několik století (až do 2. stol. po Kr.).
[SLOWNIK-1955:133]
[KUNZE-1975:1206]
[KNEIDL-1989:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002299.htm ]