NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
diptychon
diptych
Dvě voskové tabulky tvořící celek a sloužící pro zaznamenání delšího textu. Byly spojeny šňůrou, protaženou v otvorech dřevěné obruby, svázanou a opatřenou pečetí svědků (v případě textu úřední povahy). Spojení většího počtu voskových tabulek, nazývané caudex, se stalo předobrazem ve středověku nejoblíbenější formy rukopisu - kodexu a následně i dnešní knihy.
[SLOWNIK-1955:57]
[HÚŠČAVA-1951:53]
[BOHATCOVÁ-1990:17-18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002301.htm ]