NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokladový exemplář
dokladový výtisk
Výtisk díla, který je vydavatelem bezplatně předán institucím, jež umožnily vznik díla (např. umožněním studia knižních fondů, poskytnutím reprodukčních práv apod.).
[KUNZE-1975:129]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002302.htm ]