NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elzevirka
Tisk pocházející z tiskařské dílny vydavatele Ludvíka Elzeviera a jeho dědiců, kteří působili v Leidenu a jiných městech v letech 1583-1712. Ve svazcích malého formátu (dvanácterka), velmi pečlivě vypravených, i když cenově přístupných vydávali základní vědecká díla takřka ze všech vědních oborů, velmi oblíbené popisy zemí (tzv. Republiken) i univerzitní tisky. Počet všech jimi vydaných titulů je odhadován na několik tisíc.
[GLAISTER-1960:122]
[FUNKE-1992:175]
[KNEIDL-1989:78-79]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002305.htm ]