NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
filigrán
průsvitka, vodoznak (nespr.), vodotisk (nespr.)
1. Způsob perokresebné výzdoby středověkých rukopisů, zpravidla iniciál, který využíval kroužených tahů jemných linek, proto je někdy též označován jako nitkový. - 2. Značka na archu papíru, jíž jednotlivé papírny označovaly své výrobky zpočátku jako potvrzení jeho původu a kvality, později převážily funkce ozdobné. Na ručním papíru vzniká ztenčením papíroviny na místech, kde byla do síta pro rozmělněnou papírovou hmotu připevněna značka z tenkého drátku, při strojové výrobě papíru byl filigrán vytvářen stlačením vrstvy ještě vlhkého papíru běžícím na sítě, těsně před sušením. Filigrány, které je možno dosti přesně určovat na základě jejich soupisů, umožňují časové zařazení vyrobeného papíru.
[BOHATCOVÁ-1990:21]
[KUNZE-1975:1462-1463]
[ZUMAN-1983:126-131]
[KORDA-1992:279]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002307.htm ]