NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fraktura
1. Typ novogotického písma charakterizovaného jednoduchým nebo dvojitým lámáním tahů písmen. Je označována jako písmo kreslené, protože každé písmeno bylo sestavováno několika samostatnými tahy pera seříznutého do širokého hrotu. Písmena stojí samostatně, bez spojování obloučky, svislé dříky jsou dvakrát zalomeny. - 2. Druh tiskového písma, řadícího se mezi písma lomená. Charakterizuje jej protiklad rovných dříků s kvadrátními patkami a oblouky minuskulních písmen, u majuskul spojení zakulacených bříšek se dříky ve tvaru "sloních chobotů".
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:75]
[KUNZE-1975:572]
[FUNKE-1992:47-50.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002308.htm ]