NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
francouzský způsob kožené vazby
Celokožená nebo polokožená vazba, jejíž desky jsou nasazeny do drážek a motouzy šití složek jsou vedeny na vnější stranu desek, deskami dvakrát provlečeny na jejich vnitřní stranu, roztřepeny a vějířkovitě zalepeny pod přelep přídeští.
[DOLEŽAL-1976:92-103]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002309.htm ]