NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
frontispis
protititul, frontispice
Označení levé, sudé strany umístěné proti titulnímu listu, která není započítána do stránkování. Ve starých tiscích obsahovala reprodukované rytiny (např. symbolické vyobrazení vážící se k obsahu díla, alegorické výjevy nebo portrét autora či osoby, o níž spis pojednával). Za jejího předchůdce je možno považovat dřevoryt umístěný na versu prvního nepotištěného listu inkunábulí. V mladších tiscích obsahuje často údaje, doplňující hlavní titul, nebo reprodukci původního nebo cizojazyčného titulu.
[KUNZE-1975:586]
[BOHATCOVÁ-1990:295]
[FUNKE-1992:187]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002310.htm ]