NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
gotické písmo
gothica, gotica, gotika
1. Psané písmo, které je charakteristické výraznou vertikalitou (protažeností písmen), napřímeností dříků a všeobecným tuhnutím forem, těsným řazením písmen, zdůrazněním rozdílu mezi silnými a jemnými tahy a především lámáním oblouků i dříků. - 2. V tištěných knihách se jedná o nejstarší typ tiskového písma, které je vzhledem ke svým charakteristickým vlastnostem (převzatým z psaných textů) řazeno mezi písma lomená. Bylo základem po vznik textury, fraktury a švabachu.
[PRAŽÁK-1966:II,9-26]
[MAREČKOVÁ-1994:10-11]
[FUNKE-1992:38-40]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002311.htm ]