NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafém
písmeno
Nejmenší jednotka písemné soustavy jazyka, umožňující grafický záznam foném.
[SLOVNÍK-1984:129]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002312.htm ]