NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
graždanka
Písmo užívané v Rusku, jehož základem byla cyrilice, tvary písmen však byly zjednodušeny pod vlivem latinkové antikvy. Zároveň došlo k úpravě počtu písmen abecedy. Bylo vyňato dvanáct liter, převzatých z řečtiny a neodpovídajících ruskému jazyku, a naopak byly přidány dvě nové. Reforma byla provedena počátkem 18. století za Petra I. a název písma napovídal jeho odlišení od tradičního typu, užívaného převážně v církevních kruzích. Další zjednodušení ruského písma proběhlo v roce 1917.
[ŠALDA-1959:20-21]
[KUNZE-1975:850]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002313.htm ]