NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
háčková spona
Knižní spona, která uzavírá svazky s prkénkovou vazbou háčkem upínajícím se na záchytku nesenou štítkem na přední desce. Vyvinula se na pozdně gotických vazbách a až do 17. století představovala nejběžnější a nejčastěji užívaný typ spony, který ve svých tvarech vykazoval řadu různých variant.
[NUSKA-1965:56-57,97-99.]
[ĎUROVIČ-2002:387]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002315.htm ]