NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hieratické písmo
kněžské písmo (zast.)
Egyptské písmo, které se vyvinulo ve 2. tisíciletí př. Kr. zjednodušením hieroglyfického písma. Mělo jen několik set znaků, přizpůsobených k rychlejšímu psaní zejména posvátných textů (někdy je proto nazýváno kněžské nebo posvátné).
[SLOWNIK-1955:134]
[KUNZE-1975:1206]
[KNEIDL-1989:14]
[NAKONEČNÝ-1993:110-11]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:86]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002317.htm ]