NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hláskové písmo
Soustava grafických znaků, které označují jednotlivé hlásky mluvené řeči. Důsledným rozkladem slov na malý počet hlásek bylo písmo oproštěno od jeho původního obrazového základu, čímž byl vytvořen předpoklad pro vznik jednoduchého a praktického písma, které se stalo bezprostředním východiskem pro většinu abecedních systémů (např. písmo hebrejské, arabské, řeckého, latinské ad.).
[KUNZE-1975:34-35]
[HÚŠČAVA-1951:106-109]
[KNEIDL-1989:17-20]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002320.htm ]