NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hlava knihy
hlavice knihy
Horní část hřbetu knižního bloku, jejíž okraj (hlavice) bývá zpravidla opatřen kapitálkem.
[NUSKA-1965:60]
[ĎUROVIČ-2002:348,354,361,364-365]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002321.htm ]